Format explanations etc.

Polski Konopat Polnisch-Konopath  (Świecie)    5325 1821  BY


Civil registry

Roman Catholic parish

USC Bukowiec

State Archive in Bydgoszcz
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-

LDS microfilms
   B 1874-1876      1189067 #14-16
   MD 1874-1877      1189068 #1-10
   BMD 1874-1877 B 1878      1194887 #7-20
   BMD 1878-1881      1194888 #1-12