Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Ostroróg Ostrorog  (Szamotuly)    5238 1628  PO

Scharfenort 


Roman Catholic parish

3485 souls (in 1888)

Includes: Babulczyn, Binino, Binińskie Huby, Dobrojewo, Kluczewo, Kluczewskie Huby, Oporowo, Oporowskie Huby, Ostroróg (Scharfenort), Rudki, Rudzkie Huby, Szczepankowo, Szczepankowskie Huby, Szczepy, Wieloneckie Huby, Wielonek, Wygoda, Zapust
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1753-1904
   M 1753-1827   1829-1901
   D 1753-1891
State Archive in Poznan
   B 1818   1821   1823-1829   1833-1835   1838-1839   1842   1844-1847   1856-1859   1862   1864-1867   1869-1871   1873
   M 1818   1821   1823-1829   1833-1835   1838-1839   1842   1844-1847   1856-1858   1861-1862   1864-1867   1869-1871
   D 1818   1821   1823-1829   1833-1835   1838-1839   1842-1847   1856-1859   1861-1862   1864-1867   1869-1871

LDS microfilms
   BMD 1818 1821 1823-1829 1833-1835 1838-1839 1842 D 1842 1843 BMD 1844-1846      747804
   BMD 1847 1856 1857-1859 1861-1862 1864-1865      747805
   BMD 1866-1871 B 1873      1191384 #2-17
   B 1753-1802      1191434 #6
   B 1817-1820 1825-1829 D 1817-1820 1828 M 1817-1820 B 1821-1824 M 1821-1827 D 1821-1828 BMD 1832      1194563
   MD 1832 B 1830-1842 D 1829-1846 M 1829-1847 D 1847-1866 B 1842-1843      1194564
   B 1877-1885 M 1872-1885 D 1867-1891 M 1885-1901 B 1886-1888      1194565
   B 1887-1904      1194566 #1
   B 1842-1868 M 1847-1871 B 1868-1877      1194833
   B 1900-1904      2061984 #1


Civil registry

USC Ostroróg

State Archive in Poznan
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-

LDS microfilms
   BMD 1874-1875      1191384 #18-23
   BMD 1876-1877      1191385 #1-6
   D 1883 BMD 1884      1600101 #1-4
   BMD 1878-1879 B 1880      1609279 #6-12
   BMD 1880-1882 BM 1883      1609280