Format explanations etc.

Psarskie   (Szamotuly)    5235 1620  PO


Roman Catholic parish

1783 souls (in 1888)

Includes: Białokoskie Olędry, Bialokosz Mały, Bialokosz Wielki, Bielawy Nowe, Bielawy Stare, Gmiszyn, Grzywna, Karmin, Nojewo, Orliczko, Podborowo, Podborowski Młyn, Psarskie, Zajączkowo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1702-1769   1795-1886
   M 1795-1849
   D 1795-1878
State Archive in Poznan
   B 1819-1823   1832-1833   1835-1841   1846-1851   1853-1854   1857-1865
   M 1819-1823   1832-1833   1835-1841   1846-1854   1857-1866
   D 1819-1823   1832-1833   1835-1841   1846-1854   1857-1866

LDS microfilms
   BMD 1819-1823 1832-1833 1835-1839      752743 #9-39
   BMD 1839-1841 1846-1851 MD 1852 BMD 1853-1854 1857-1865      752744
   MD 1866      1191309 #4-5
   B 1702-1769 1795-1828 M 1755-1828 D 1795-1828 B 1821-1835 D 1821-1843 M 1821-1849 B 1836-1845      1191457 #2-10
   B 1845-1865 D 1844-1878 B 1865-1886      1191458 #1-3