Format explanations etc.

Wilczyna Wiltschin  (Szamotuly)    5229 1626  PO


Roman Catholic parish

1992 souls (in 1888)

Includes: Koszanowo, Koszanowskie Huby, Ludowo, MÅ‚ynkowo, Pierskie Huby, Piersko, Podrzewie, Podrzewskie Huby, Wilczyna
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1702-1891   i1886-1886
   M 1702-1878   1882-1891
   D 1734-1832   1839-1903
State Archive in Poznan
   B 1808-1809   1819-1832   1834   1837   1839-1845   1847-1851   1859-1860   1862-1865
   M 1808-1809   1816-1817   1819-1823   1825-1832   1834   1837   1840-1845   1847-1851   1859-1860   1862-1865
   D 1808-1809   1819-1823   1825-1826   1840-1845   1847-1851   1859-1860   1862-1865

LDS microfilms
   BMD 1808-1809 1819-1827 M 1816-1817      764463
   BMD 1828-1834 1837 B 1839-1849 BMD 1840-1845 1847-1851 1859-1860 1862-1865      764464
   D 1812-1817 B 1817-1823 1820-1827 MD 1817-1827 B 1802-1828 D 1820-1832 B 1827-1834 M 1820-1828      1194557
   M 1828-1838 B 1835-1845 BMD 1843-1845 D 1839-1849 M 1839-1871 B 1846-1878 M 1872-1878 D 1846-1856      1194558
   D 1856-1878 B 1878-1890 M 1882-1891 D 1878-1903      1194559 #1-4
   B 1702-1731 M 1702-1734 BMD 1734-1759 BMD 1760-1783 BMD 1783-1796 B 1796-1802 D 1796-1807 M 1796-1816 B 1803-1817 D 1807-1812      1194856 #2-13