Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Wronki Wronke  (Szamotuly)    5243 1624  PI


Roman Catholic parish

2016 souls (in 1888)

Includes: Biała, Bielawy, Jesionna, Klempicz, Kraków, Maryanka, Nadolnik, Nowawieś (Neudorf), Obelżanki, Piła, Samolęż (Samolenz), Smolnica, Smolnydół, Staremiasto (Altstadt), Wronki, Zamość
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1756-1901   i1757-1905
   M 1756-1880
   D 1756-1913
State Archive in Poznan
   B 1819   1827   1855-1857   1864-1866   1868
   M 1819   1827   1855-1857   1864-1866   1868
   D 1819   1827   1855-1857   1864-1866   1868

LDS microfilms
   BMD 1819 1827 1855-1857 1864-1865      764497
   BMD 1756-1796 B 1797-1820 D 1797-1838 M 1797-1850 B 1821-1829      1194624
   B 1829-1851 D 1839-1866 B 1852-1873 M 1851-1880 B 1874-1890      1194625
   B 1890-1901 B 1756-1905 D 1867-1900      1194626 #1-3
   BMD 1866-1868      1194812 #13
   D 1900-1913      2120475 #4


Lutheran community

1779   *

2978 souls (ca. 1900)

State Archive in Poznan
   B 1775-1810   1818   1821-1834   1838-1845   1848-1858   1860-1869   1871-1874
   M 1778-1845   1848-1858   1860-1869   1871-1874
   D 1778-1827   1838-1845   1848-1858   1860-1869   1871-1874
State Archive in Pila
   B 1835-1843   1851-1874
   M 1839-1874
   D 1827-1845   1851-1874

LDS microfilms
   BMD 1778 1794 B 1794-1835      764498
   M 1795-1838 D 1794-1819 BD 1818 BMD 1821-1823 1825-1826 BMD 1838-1841      764499
   BMD 1842-1845 1848-1853      764500
   BMD 1854-1858 1860-1865      764645
   BD 1863-1865      764645
   BMD 1866-1868      1194812 #14-19
   BMD 1869-1874      1194813


Civil registry

USC Wronki

State Archive in Pila
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-

LDS microfilms
   BMD 1874-1876      1191329
   D 1876 BMD 1877      1191330 #1-4
   BMD 1878      1608494 #5-7


MLutheran community

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin
   D 1801-1827
LDS microfilms
   D 1801-1827      1866354 #12