Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Kaźmierz Kazmierz  (Szamotuly)    5231 1635  PO


Roman Catholic parish

3060 souls (in 1888)

Includes: Brzeźno, Chlewiska, Chrósty, Czyściec, Dalne, Emilianowo, Gorszewice, Kaźmierz, Kiączyn, Komorowo, Kopanina, Myszkowo, Nowawieś, Pólko, Przyborówko, Przyborowo, Radzyny, Sokolniki Małe, Sokolniki Wielkie, Stare Wierzchaczewo, Wilkowice
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1780-1900
   M 1780-1795   1824-1891
   D 1780-1901
State Archive in Poznan
   B 1819-1820   1834-1841   1847-1851   1853-1860   1862-1866   1868-1869   1871
   M 1819-1820   1826-1831   1834-1841   1847-1860   1862-1866   1868-1869   1871   1873
   D 1819-1820   1834-1841   1847-1851   1853-1860   1862-1866   1868-1869   1871   1873

LDS microfilms
   BMD 1848-1851 M 1852 B 1853 1854 BMD 1855 1856 B 1857 BMD 1858-1860 BMD 1862-1865      742963
   BMD 1819 1820 M 1826-1831 BMD 1834-1841 1847      743057
   BMD 1866-1873      1191078 #8
   BMD 1780-1795      1191674 #5
   B 1795-1860      1191675
   B 1860-1900 M 1843-1878      1191676
   M 1878-1900 D 1796-1831 M 1824-1832 D 1832-1866      1191677
   D 1866-1901      1191678 #1-3


Civil registry   (from 1904)

USC Kaźmierz

State Archive in Poznan
   B 1904-
   M 1904-
   D 1904-