Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Barcin Bartschin  (Szubin)    5252 1758  BY


Roman Catholic parish

1210 souls (in 1888)

Includes: Barcin, Dąbrowa, Józefinka (Josephinenthal), Julianowo, Knieja, Ptur, Pturskie Huby, Złotkowo, Złotniki
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1726-1956
   M 1743-1939   1945-1960
   D 1741-1781   1790-1960
State Archive in Bydgoszcz
   B 1824-1830
   M 1824-1830
   D 1824-1830
Local Roman Catholic Parish
   B 1929-
   M 1920-
   D 1947-

LDS microfilms
   BMD 1824-1830      808679 #1
   B 1726-1773 M 1743-1770 D 1741-1768 B 1772-1774 B 1779-1788 M 1773-1790 BMD 1788-1801 B 1802-1807 M 1802-1816 D 1802-1813 B 1814-1877      1191247
   B 1878-1887 M 1816-1901 D 1813-1826 D 1829-1901 B 1887-1937      1191248 #1-7
   M 1838-1919 D 1888-1946 B 1887-1939      1191255 #1-3
   D 1888-1946 BMD 1818-1833 1835 1837-1874 B 1887-1939      2037919 #1-15
   B 1726-1788 M 1743-1790 D 1741-1781 B 1788-1801      2039188 #9-12
   MD 1791-1801 B 1802-1814 M 1802-1815 D 1802-1813 B 1814-1887 M 1816-1919 D 1813-1887      2039189
   BMD 1959-1971 BM 1972      2202963
   D 1972 BMD 1973-1980      2202964
   BMD 1981-1982 1984      2202965 #1-3
   B 1887-1929      2350574 #7-8
   B 1929-1939 1945-1950 1939-1943 1951-1956      2350575 #1-2
   M 1920-1939 1945-1960      2350575 #3
   D 1947-1960      2350575 #4


Lutheran community

1846   Łabiszyn

2300 souls (ca. 1900)

State Archive in Bydgoszcz
   B 1846-1863    1865-1869   1871-1874
   M 1846-1863    1865-1869   1871-1874
   D 1846-1863    1865-1869   1871-1874


Civil registry

USC Barcin

State Archive in Bydgoszcz
   B 1874-   i1874-1901
   M 1874-   i1874-1898
   D 1874-

LDS microfilms
   BMD 1874-1875 B 1876-1877      1189033
   MD 1876-1877      1189034 #1-2