Format explanations etc.

Szaradowo   (Szubin)    5300 1736  BY


Roman Catholic parish

990 souls (in 1888)

Includes: Baranowo, Czerwoniak, Elizewo, Klarahof, Mycielin, Skórzewo, Słonawy, Suchoręcz (Gross-Suchorencz), Suchoręczek (Klein-Suchorencz), Szaradowo, Zalesie
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1720-1951
   M 1758-1939   1945-1951
   D 1758-1940   1943-1952

LDS microfilms
   B 1758-1789 M 1758-1782 D 1782-1789 M 1782-1789 D 1758-1787      2152675 #5
   B 1720-1757 M 1720-1757 D 1757 1721-1756      2152675 #6
   B 1789-1822      2152675 #7
   M 1789-1821 D 1789-1821 BM 1777      2152675 #8
   B 1822-1927      2152676 #1-2
   M 1822-1951      2152676 #3-4
   D 1822-1952      2152676 #5-6
   BMD 1835-1864 B 1865      2152676 #7
   MD 1865 BMD 1866-1874      2153940 #1
   BMD 1836      2153940 #2
   B 1921-1951      2382562 #4