Format explanations etc.

Raczkowo   (Wagrowiec)    5240 1716  PO

Ratschkowo 


Roman Catholic parish

1150 souls (in 1888)

Includes: Antoniewo, Bliżyce, Glinno, Jabłkowo, Jabłkowskie Huby, Jagniewice, Kakulin, Nadmłyn, Pomarzanki, Pomarzany, Raczkowo, Sosnówka
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1761-1805   1808-1811   1817-1941   1944-1950
   M 1758-1804   1808-1811   1817-1939
   D 1767-1804   1808-1811   1817-1954

LDS microfilms
   BMD 1808-1874      2151268 #1-2
   M 1872-1880 1887-1900      2151268 #4
   B 1761-1804 D 1767-1804 M 1758-1804      2161488 #7
   B 1872-1926      2161488 #8-9
   M 1901-1926      2161488 #10
   D 1901-1926      2161488 #11
   B 1927-1941 1945-1950 1934-1935 1938      2161488 #12
   M 1927-1939      2161488 #13
   D 1927-1940 1945-1954      2161488 #14
   D 1872-1880 1887-1900      2161488 #15