Format explanations etc.

Ostrowite Prymasowskie Ostrowite prymasowskie  (Witkowo)    5231 1752  KN

Ostrowitte kirchlich 


Roman Catholic parish

1580 souls (in 1888)

Includes: Brzozówka, Ćwierdzin, Gaj, Jerzykowo, Kamionka, Kierna, Kinno, Kordos, Krogulec, Miatki, Ostrowite Prymasowskie, Piła, Piłka, Popielarze, Raszewo, Raszewskie Wyrobki, Rudki, Rybaki, Skorzęcin, Skorzęcińska Huta, Socha, Sokołowo, Wierzchowisko, Zalesie, Zazdrość, Zielenin
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1718-1952   i1718-1935
   M 1718-1939   1945-1952
   D 1729-1938   1941   1945-1952
State Archive in Poznan
   B 1808-1811   1818-1824   1826-1854   1857-1858   1861   1863-1874
   M 1808-1815   1818-1824   1826-1854   1857-1858   1861   1863-1865   1867-1873
   D 1808-1810   1818-1858   1861   1863-1873

LDS microfilms
   B 1808-1811 M 1808-1815 D 1808-1810 BMD 1818-1821 B 1821-1829 D 1821-1824 BMD 1822-1824 D 1824-1827 BMD 1826-1830      747819
   BMD 1831-1843 BD 1833 BMD 1834-1838 B 1839 BMD 1841-1852 1845 1847-1853      747820
   BMD 1854 D 1855 BMD 1857-1858 1861 1863-1865      747821
   BMD 1866-1873 B 1874      1191388 #2-25
   B 1718-1796 1795-1862 M 1718-1823 1821-1862 D 1729-1796      1979354 #2-9
   D 1796-1862      1979355 #1
   B 1863-1952 1940-1944      2227952 #5-6
   M 1863-1939 1945-1952      2227952 #7
   D 1863-1939 1945-1952      2227953 #1
   B i1718-1935      2227953 #2