Format explanations etc.

Pawłowo Pawlowo  (Witkowo)    5229 1731  PO


Roman Catholic parish

869 souls (in 1888)

Includes: Baranowo, Czerniejewko, Goranin, Goranińskie Huby, Nidom, Pawłowo, Pawłowskie Huby
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1619-1650   1723-1762   1795-1813   1829-1918
   M 1723-1763   1795-1815   1829-1940   1945-1949
   D 1723-1761   1829-1940   1945-1949
State Archive in Poznan
   B 1818-1874
   M 1818-1874
   D 1818-1874
Local Roman Catholic Parish
   B 1918-

LDS microfilms
   BMD 1818-1865      753014
   BMD 1866-1871      1191389 #23-29
   BMD 1871-1874      1191390 #1-10
   B 1723-1762 M 1723-1763 D 1723-1761 1791 B 1795-1813 1829-1864      2103169 #10-14
   M 1795-1816 D 1829-1868      2103170 #1-2
   B 1865-1918      2382560 #7
   M 1829-1867      2382560 #8
   M 1868-1940 1945-1949      2382560 #9
   D 1868-1940 1945-1949      2382560 #10
   B 1918-1941 1945-1949      2382560 #11