Format explanations etc.

Grzybowo   (Witkowo)    5222 1739  PO


Roman Catholic parish

460 souls (in 1888)

Includes: Grzybowo Chrzanowice, Grzybowo Rabieżyce, Józinki, Kleparz, Robaszkowo, Wódki
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1603-1639   1721-1941   1945-1947
   M 1606-1670   1726-1937   1945-1950
   D 1726-1941   1945-1950
State Archive in Poznan
   B 1818-1829   1831-1874
   M 1818-1828   1831-1874
   D 1818-1829   1831-1874
Local Roman Catholic Parish
   B 1866-

LDS microfilms
   BMD 1818-1828 BD 1829 BMD 1831-1865      719619
   BMD 1866-1874      1201472 #9
   B 1603-1639 M 1606-1670 B 1721-1790 MD 1726-1789 D 1798-1835      2090367 #15-20
   B 1789-1810 M 1789-1808 D 1789-1810 BM 1757-1788 B 1798-1865 M 1798-1865 D 1836-1950      2103166 #1-11
   M 1866-1937 1945-1950      2255373 #13
   B 1866-1903      2255373 #14
   B 1903-1941 1945-1947      2255374 #1