Format explanations etc.

Imielno   (Witkowo)    5229 1722  PO


Roman Catholic parish

345 souls (in 1888)

Includes: Człopy, Imielenko, Imielno, Nowawieś Lednogórska, Wierzyce, Wierzyckie Huby, Wierzyckie Olędry, Wojnowo
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1809-1810   1812-1951
   M 1796-1951
   D 1796-1951
State Archive in Poznan
   B 1818-1861   1863-1874
   M 1818-1861   1863-1874
   D 1818-1860   1862-1874
Local Roman Catholic Parish
   B 1870-
   M 1906-
   D 1905-

LDS microfilms
   BMD 1818-1832 D 1831 BMD 1833-1856      719624
   BMD 1857-1859 1861-1865      719625
   BMD 1866-1872 B 1873      1191068 #22
   MD 1873 BMD 1874      1191069 #1
   BMD 1809-1814      2151271 #2
   B 1813-1869      2161486 #1-2
   M 1796-1905      2161486 #3-4
   D 1796-1904      2161486 #5-6
   B 1870-1941 1947-1952      2161486 #7
   M 1906-1940 1945-1951      2161486 #8
   D 1905-1941 1945-1951      2161486 #9