Format explanations etc.

Marzenin   (Witkowo)    5223 1733  PO


Roman Catholic parish

1830 souls (in 1888)

Includes: Gulczewko, Gulczewo, Gulczewskie Huby, Kawęczyn, Kossowo, Marzenin, Morzelewo, Noskowo, Ostrowo Szlacheckie, Pakszyn Nowy, Sobiesiernie, Sokołówko, Strzyżewo, Szczytniki Czerniejewskie
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1753-1950
   M 1739   1750-1937   1940-1950
   D 1750-1941   1945-1950
State Archive in Poznan
   B 1818-1874
   M 1818-1874
   D 1818-1874

LDS microfilms
   BMD 1818-1844      746798
   BMD 1845-1852 1849 1853-1865      746799
   BMD 1866-1874      1191259 #4
   B 1753-1782      1980464 #19
   M 1739-1795 D 1750-1793 B 1782-1881 M 1796-1887 D 1793-1855      1980465
   D 1856-1890      1980646 #1
   B 1882-1941 1945-1950      2161485 #2-3
   M 1888-1936 1945-1950      2161485 #4
   D 1891-1941 1945-1950 1914-1920 D 1941      2161485 #5