Format explanations etc.

Niechanowo   (Witkowo)    5228 1741  PO


Roman Catholic parish

1528 souls (in 1888)

Includes: Arcugowo, Goczałkowo, Karsewo, Michałowo, Mikołajewice, Miroszki, Niechanowo, Nowawieś, Stasin
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1689-1951
   M 1689-1940
   D 1689-1951
State Archive in Poznan
   B 1818-1834   1836   1838-1841   1845-1847   1849-1851   1855-1857   1859-1870   1874
   M 1818-1834   1836   1838-1841   1845-1847   1849-1851   1855-1857   1859-1870   1874
   D 1818-1834   1836   1838-1841   1845-1847   1849-1851   1855-1857   1859-1870   1874
Local Roman Catholic Parish
   B 1689-
   M 1689-
   D 1689-

LDS microfilms
   BMD 1818-1834 1836 1838-1841 1845-1847 1849-1851 1855-1856 B 1857 BMD 1859-1865      746972
   BMD 1866-1870 1874      1191369 #4-11
   B 1689-1762 M 1747 1749-1762 B 1762-1764 M 1689-1746 1748 1763 D 1689-1765 B 1764-1765 M 1763-1765 BMD 1763-1797 B 1795-1844      2120352 #8-11
   B 1844-1923 M 1795-1940 D 1795-1878      2121985
   D 1879-1952      2121986 #1-2
   B 1923-1951      2374374 #5-6