Format explanations etc.

Wieruszów   (Wieluń)    5118 1809  EW


Roman Catholic parish

USC Wieruszów

Includes: Chobanin, Górka Wieruszowska, Grześka, Klatka, Mysznary, Pieczyska, Wieruszów
State Archive in Lodz
   B 1808-1810 1815-1872
   M 1808-1810 1815-1872
   D 1808-1810 1815-1872
State Archive in Kalisz
   B 1873-
   M 1873-
   D 1873-

LDS microfilms
   BMD 1808-1810 1815-1816      753123
   BMD 1817-1821      753124
   BMD 1822-1825      753125
   BMD 1826-1836      753126
   BMD 1837-1847      753127
   BMD 1848-1855      753128
   BMD 1856-1866      760137
   BMD 1867-1870      760138
   BMD 1871      1191796 #10
   BMD 1873-1874      1201098 #23-24
   BMD 1874-1877      1201099 #1-4