Format explanations etc.

Cieszęcin   (Wieluń)    5120 1811  EW


Roman Catholic parish

USC Wieruszów

Includes: Biadaszki, Bocian, Brzezki, Cieszęcin, Ciupki, Dąbie, Dąbrówka, Galewice, Gąszcze, Głaz, Jezierna, Kalety, Kaski, Konaty, Kostrzewy, Kunaj, Morawice, Niwiska, Okoń, Olendry, Osiek, Osowa, Ostrówek, Pędziwiatry kol., Piła, Polesie, Rędziny, Smolarnia, Sopel, Stefaniaki, Tokarzew, Węglewice, Zataje, Zmyślona, Żelazo.
Archdiocesan Archive in Czestochowa
   B 1716-1808
   M 1791-1808
   D 1636-1741 1756-1808
State Archive in Lodz
   B i1716-1808 1808-1872
   M i1716-1808 1808-1872
   D i1716-1808 1808-1872
State Archive in Kalisz
   B 1873-
   M 1873-
   D 1873-

LDS microfilms
   BMD i1716-1808 BMD 1808-1815      689791
   BMD 1814-1819      689792
   BMD 1819-1822      689793
   BMD 1823-1825      689794
   BMD 1826-1829      689795
   BMD 1830-1840      689796
   BMD 1841-1852      689797
   BMD 1853-1855      689798
   BMD 1856-1863      767054
   BMD 1865-1869      767055
   B 1716-1764 D 1636-1741 1756-1763 BMD 1790-1808      771587
   BMD 1870-1872      1192295 #8-10
   BMD 1873-1876      1199838 #5-8
   BMD 1876      1199839 #1
   BMD 1878-1883 B 1884      1899105
   BMD 1884-1889 B 1890      1899106
   MD 1890 BMD 1891      1899107 #1
   D 1636-1752 B 1716-1764 D 1756-1763 B 1791-1804 M 1791-1806 D 1791-1805      2044616 #5-8
   B 1716-1763      2213276 #3
   B 1791-1804 M 1791-1806 D 1791-1804      2213276 #4
   B 1793-1806      2213276 #5
   B 1802-1808 M 1794-1808 D 1793-1808      2213277 #1
   D 1636 1672-1752      2213277 #2
   D 1756-1763      2213277 #3