Format explanations etc.

Sokolniki   (Wieluń)    5118 1820  EW


Roman Catholic parish

USC Sokolniki

Includes: Borki, Dąbie, Kopaniny, Ochędzyn, Polesie, Rybka kol., Sokolniki, Teble, Zdzierczyzna
Archdiocesan Archives in Czestochowa
   M 1795-1837
State Archive in Lodz
   B 1808-1872
   M 1808-1872
   D 1808-1872
State Archive in Kalisz
   B 1873-
   M 1873-
   D 1873-

LDS microfilms
   BMD 1808-1819      743033
   BMD 1820-1825      743034
   BMD 1826-1842      743035
   BMD 1843-1855      743036
   MD 1814-1815 B 1815-1816 BMD 1822-1823 1815 1826 1825 1824      758342
   BMD 1856-1865      768044
   BMD 1866-1870      768056
   M 1795-1837      904350
   BMD 1871-1872      1191777 #11-12
   BMD 1874-1877      1201089 #6-9
   M 1795-1837      2044838 #4
   BMD 1878-1888      2092162 #4-14
   BMD 1889-1893      2092163 #1-5
   M 1795-1837      2213715 #2