Format explanations etc.

Wójcin   (Wieluń)    5110 1815  EW


Roman Catholic parish

USC Łubnice

Includes: Gola, Komorniki, Książe, Makowszczyzna, Nowiny, Pasternik, Podoły, Radomierz, Wełny, Wiewiórka, Wójcin, Żdżary.
Archdiocesan Archive in Czestochowa
   B 1786-1806
   M 1791-1824
State Archive in Lodz
   B 1808-1812 1816-1872
   M 1808-1812 1816-1872
   D 1808-1812 1816-1872
State Archive in Kalisz
   B 1873-
   M 1873-
   D 1873-

LDS microfilms
   BMD 1808-1812 BMD 1816-1819      753176
   BMD 1820-1832      753177
   BMD 1833-1845      753178
   BMD 1846-1855      753179
   BMD 1856-1859      760150
   BMD 1860-1869      760151
   B 1786-1806 M 1791-1807      905292
   BMD 1870-1872      1191799 #2-4
   USC 1872-1877 BMD 1872-1873 BMD 1875-1876      1201099 #5-9
   B 1786-1806 M 1791-1824      2044428 #2-3
   B 1786-1806      2213983 #2
   M 1791-1808      2213983 #3