Format explanations etc.

Bolesławiec   (Wieluń)    5112 1811  EW


Roman Catholic parish

USC Bolesławiec

Includes: Bolesławiec, Chotynia, Chróścin, Kamionka, Koziełek, Krupka, Piaski, Posada, Starostwo.
Archdiocesan Archive in Czestochowa
   B 1692-1730 1808-1907
   M 1692-1730 1816-1919
   D 1692-1730 1808-1940
State Archive in Lodz
   B 1816-1872
   M 1816-1872
   D 1816-1872
State Archive in Kalisz
   B 1873-
   M 1873-
   D 1873-

LDS microfilms
   BMD 1816-1820      681095
   BMD 1821-1827      681096
   BMD 1828-1844      681097
   BMD 1844-1855      681098
   BMD 1856-1869      766363
   BMD 1870-1872      1192282 #5-7
   BMD 1873-1875      1199834 #20-22
   BMD 1876-1877      1199835 #1-2
   BMD 1878-1891      1899196 #6-20