Format explanations etc.

Walichnowy   (Wieluń)    5118 1823  EW


Roman Catholic parish

USC Sokolniki

Includes: Borki, Jasieniec, Kąty, Maksymów, Malanów, Piaski, Piechlice, Prusak, Ryś, Szustry, Walichnowy, Wiktorówek, Wyglądacz.
State Archive in Lodz
   B 1808-1822 1824-1853 1855-1872
   M 1808-1822 1824-1853 1855-1872
   D 1808-1822 1824-1853 1855-1872
State Archive in Kalisz
   B 1873-
   M 1873-
   D 1873-

LDS microfilms
   BMD 1808-1821      753066
   BMD 1823-1836      753067
   BMD 1837-1847      753068
   BMD 1840-18531855      753069
   BMD 1856-1870      760124
   BMD 1871      1191790 #7
   BMD 1872      1191791 #1
   BMD 1874-1877      1201098 #19-22