Format explanations etc.

Kołaczkowo Kolaczkowo  (Wrzesnia)    5214 1737  PO


Roman Catholic parish

628 souls (in 1888)

Includes: Borzykowo, Kołaczkowo, Łagiewniki
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1784-1814   1816-1942   1945-1950
   M 1784-1808   1816-1942   1945-1950
   D 1784-1813   1816-1942   1945-1950
State Archive in Poznan
   B 1818-1873
   M 1818-1873
   D 1818-1873
Local Roman Catholic Parish
   B 1784-1814   1816-
   M 1784-1808   1816-
   D 1784-1813   1816-

LDS microfilms
   BMD 1784-1795 B 1795-1859 MD 1821-1859 B 1848-1894 M 1882-1900 D 1882-1908 B 1894-1923 M 1882-1900 D 1882-1908 B 1894-1923 M 1900-1922 D 1908-1923      2120351 #5-16
   M 1795-1808 1816-1820 1860-1882 1887 D 1795-1813 BD 1808-1809 D 1816-1820 1860-1881      2120352 #1-7
   B 1923-1942      2378561 #9
   M 1923-1942      2378561 #10
   D 1923-1942      2378562 #1
   B 1945-1950      2378562 #2
   M 1945-1950      2378562 #3
   D 1945-1950      2378562 #4