Format explanations etc.

Biechowo   (Wrzesnia)    5215 1733  PO


Roman Catholic parish

1150 souls (in 1888)

Includes: Biechowo Duchowne, Biechowo Szlacheckie, Budziłówko, Budziłowo, Gorzyce, Ossowa, Skotniki, Syberya, Książno, Zajezierze
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1754-1808   1817-1950
   M 1754-1794   1817-1950
   D 1754-1807   1817-1942   1945-1950
State Archive in Poznan
   B 1818-1874
   M 1818-1874
   D 1818-1872   1874
State Archive in Poznan - microfilms only
   B 1754-1808   1817-1840
   M 1754-1794   1817-1870
   D 1754-1794   1795-1807   1817-1840
Local Roman Catholic Parish
   B 1874-
   M 1880-
   D 1880-

LDS microfilms
   BMD 1754-1794 D 1795-1807 B 1817-1840 M 1817-1870 D 1817-1840      1048400
   BMD 1754-1782 B 1782-1794      2099582 #10-13
   MD 1782-1794 B 1795-1808 1817-1840 BM 1832-1838 B 1841-1873 M 1817-1879 D 1795-1807 D 1817-1859      2099583
   D 1841-1879      2099584 #1
   B 1874-1913      2126708 #5
   M 1880-1908      2126708 #6
   M 1908-1945      2127173 #1
   D 1880-1942      2127173 #2
   B 1959-1961 M 1959-1961 D 1959-1961      2202966 #24
   B 1914-1950      2382563 #3-4
   M 1945-1950      2382563 #5
   D 1945-1950      2382563 #6