Format explanations etc.

Staw   (Wrzesnia)    5220 1746  KN


Roman Catholic parish

1180 souls (in 1888)

Includes: Chwałkowice, Czekuszewo, Gonice, Goniczki, Skąpe, Staw, Unia, Wólka
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1699-1940   1945-1949
   M 1712-1949
   D 1711-1886
State Archive in Poznan
   B 1817-1855   1867
   M 1817-1855   1867
   D 1817-1855   1857   1859-1860   1867
Local Roman Catholic Parish
   B 1913-

LDS microfilms
   B 1699-1829 B 1808-1809 B 1830-1913      2065271
   M 1712-1796 D 1711-1796 M 1795-1886 D 1882-1886 M 1887-1949 D 1794-1882      2065272 #1-8
   B 1913-1940      2379621 #4
   B 1912 1945-1949      2379621 #5