Format explanations etc.

Szemborowo   (Wrzesnia)    5222 1743  KN


Roman Catholic parish

960 souls (in 1888)

Includes: Broniszewo, Nowydwór, Otoczna, Sędziejewo, Stanisławowo, Szemborowo
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1618-1733   1750-1765   1794-1817   1821-1873   1879   1881   1885-1942   1944-1952
   M 1741-1765   1795-1874   1885-1936   1938   1944-1952
   D 1750-1765   1794-1875   1885-1941   1945-1952
State Archive in Poznan
   B 1817-1854   1856-1873
   M 1817-1854   1856-1873
   D 1817-1854   1856-1873
Local Roman Catholic Parish
   B 1935-

LDS microfilms
   B 1618-1733 1750-1765 D 1750-1765 M 1741-1765 B 1794-1817 D 1794-1820 B 1821-1875 M 1821-1874 D 1821-1875      2039184 #2-10
   B 1885-1934      2329118 #4
   M 1885-1936      2329118 #5
   B 1938 1941 1945-1949 D 1941 1945-1952      2329118 #6
   D 1885-1941      2329118 #7
   M 1908-1933      2329118 #8
   B 1935-1942 1944 1949-1952      2329119 #1
   M 1936-1941 1945-1952      2329119 #2