Format explanations etc.

Wszembórz Wszemborz  (Wrzesnia)    5211 1738  PO


Roman Catholic parish

651 souls (in 1888)

Includes: Cegielnia Ciesielska, Cegielnia Wszemborska, Cieśle Małe, Cieśle Wielkie, Grobla, Libobry, Lutkowo, Spławie, Wszemborskie Huby, Wszembórz
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1795-1942   1945-1950
   M 1795-1941   1945-1950
   D 1795-1941   1945-1950
State Archive in Poznan
   B 1809-1810   1818-1819   1821-1873
   M 1809-1810   1819   1821-1873
   D 1809-1810   1818-1819   1821-1873
Local Roman Catholic Parish
   B 1916-
   M 1929-
   D 1913-

LDS microfilms
   B 1795-1821      2127175 #7-8
   B 1822-1837 M 1821-1838 D 1821-1837      2127175 #9
   B 1838-1841 M 1838-1842 D 1838-1841      2127176 #1
   B 1842-1880      2127176 #2-4
   B 1882-1898      2127176 #5
   B 1880-1882 1898-1928      2127176 #6
   M 1795-1821      2127176 #7
   M 1842-1902      2127176 #8-9
   D 1795-1821      2127176 #10
   D 1842-1912      2127176 #11-13
   B 1916-1942 1945-1950      2378562 #5
   M 1929-1941 1945-1950      2378562 #6
   D 1913-1941 1945-1950      2378562 #7