Format explanations etc.

Gozdowo   (Wrzesnia)    5217 1739  PO


Roman Catholic parish

1318 souls (in 1888)

Includes: Gozdowo, Karczewo, Nadarzyce, Neryngowo (Neringswalde), Sołeczno
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1633-1708   1741-1950
   M 1617-1706   1741-1941   1945-1950
   D 1741-1941   1945-1950
State Archive in Poznan
   B 1808-1810   1812-1813   1819-1874
   M 1809-1810   1812-1813   1819-1874
   D 1808-1810   1812-1813   1819-1874
Local Roman Catholic Parish
   B 1888-
   M 1945-
   D 1872-

LDS microfilms
   B 1768-1783 M 1767-1789 B 1788-1789 1784-1788 D 1767-1788 B 1789-1810 M 1789-1809 D 1789-1810 B 1810-1817 M 1810-1818 BMD 1817-1826 B 1825-1836      1191250 #3-7
   B 1836-1867 1861-1903 M 1825-1901 D 1825-1892      1191251
   B 1888-1941      1194969 #2
   M 1617-1706 B 1633-1662 1665-1708 1741-1768 M 1741-1768 D 1741-1743 1753-1767 1748-1753 BMD 1767-1810 B 1810-1817 M 1810-1816 D 1810-1818 B 1817-1826 M 1817-1825 D 1817-1826      2039182
   B 1825-1904 M 1825-1901      2039183 #1-3
   M 1902-1941 D 1825-1852      2039183 #4-5
   D 1852-1872      2039184 #1
   B 1904-1950      2378561 #3-4
   M 1916-1941      2378561 #5
   M 1945-1950      2378561 #6
   D 1872-1941 1945-1950      2378561 #7-8