Format explanations etc.

Graboszewo   (Wrzesnia)    5217 1745  KN


Roman Catholic parish

1170 souls (in 1888)

Includes: Chwalibogowo, Chwalibogowskie Huby, Graboszewo, Kościanki, Krępkowo, Mały Folwark Graboszewski, Młodziejewice, Ościęcin, Wielki Folwark Graboszewski
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1733-1780   1794-1811   1817-1951
   M 1711-1780   1795-1810   1817-1940   1945-1952
   D 1754-1780   1794-1810   1817-1941   1945-1952
State Archive in Poznan
   B 1808-1832   1834-1874
   M 1808-1832   1834-1874
   D 1808-1832   1834-1874

LDS microfilms
   B 1733-1756 1766-1780 M 1712-1780 D 1754-1780      2270292 #6
   B 1794-1811      2270292 #7
   D 1794-1849      2290965 #1
   D 1889-1941 1945-1952      2290965 #2
   M 1817-1849      2328986 #1
   M 1795-1809 B 1817-1849      2328986 #2
   B 1850-1941 1945-1951 1941-1945      2328986 #3-5
   D 1850-1888 M 1850-1900      2328986 #6
   M 1901-1939 1945-1952      2328986 #7