Format explanations etc.

Kosztowo   (Wyrzysk)    5310 1712  PI


Roman Catholic parish

1110 souls (in 1888)

Includes: Jeziorki, Kosztowo, Nieżychówko, Nieżychowo
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1768-1880   1896-1949
   M 1768-1880   1901-1940   1948-1949
   D 1768-1949
Local Roman Catholic Parish
   D 1880-

LDS microfilms
   BMD 1768-1840      162745
   B 1841-1907 D 1841-1880      585984 #3
   BMD 1768-1840      840109 #4-5
   B 1840-1868      2201309 #4
   B 1868-1874 M 1868-1874 D 1868-1874      2201309 #5
   B 1871 1880-1895      2201309 #6
   M 1880-1901      2201309 #7
   D 1880-1907      2201309 #8
   M 1840-1856      2212089 #1
   B 1907-1949 1939-1941      2378562 #11
   M 1932-1939 1948-1949 1940      2378562 #12
   D 1907-1949      2378562 #13