Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records

Sadki Sadke  (Wyrzysk)    5310 1727  BY


Roman Catholic parish

2200 souls (in 1888)

Includes: Bażantarnia, Bnin, Borek, Jadwiga, Kulaski, Mrozowo, Ostrówiec, Pólko, Popówka, Radzicz, Sadki, Samostrzel, Słojek, Żelazno
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1705-1940   1945-1949
   M 1721-1878    1945-1949
   D 1721-1878    1945-1949
Local Roman Catholic Parish
   B 1902-
   M 1945-
   D 1945-

LDS microfilms
   BMD 1721-1830      72767
   B 1774-1830 MD 1721-1829      493399
   B 1830-1898      544834
   MD 1830-1878      544835
   B 1902-1940 1945-1949      2375094 #8-9
   M 1945-1949      2375095 #1
   D 1945-1949      2375095 #2


Lutheran community

1869   Lobzenica

2941 souls (ca. 1900)

Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1926-1944
Evangelisches Zentralarchiv in Berlin
   B 1869-1875
   M 1870-1875
   D 1870-1878

LDS microfilms
   D 1870-1878 M 1870-1875 B 1869-1875      245502