Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Bługowo Blugowo  (Wyrzysk)    5316 1708  PI


Roman Catholic parish

1010 souls (in 1888)

Includes: Bługowo, Kunowo, Podróżna, Tłukom Nowy, Tłukom Stary
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1773-1949
   M 1785-1818   1820-1939   1945-1949
   D 1773-1919
Local Roman Catholic Parish
   B 1870-
   M 1870-
   D 1850-

LDS microfilms
   D 1773-1849 B 1774-1869 M 1785-1818 1820-1869      70006
   B 1774-1869 M 1785-1818 1820-1869 D 1773-1849      493398
   BMD 1840-1874      2121989 #2-4
   B 1870-1949      2201804 #5
   M 1870-1939 1945-1949      2201804 #6
   M 1908-1909 1916 1947      2201804 #7
   D 1850-1897      2201804 #8
   D 1897-1919      2202225 #1


Civil registry   (=Kruszki)

USC Łobżenica

State Archive in Pila
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-