Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Wąwelno Lindenwald  (Wyrzysk)    5319 1741  BY


Roman Catholic parish

1140 souls (in 1888)

Includes: Eichendorf, Jaszkowo, Mirucin, Ostrówek, Skoraczewko, Sośno, Tunin, Tuninek, Tuszki, Wąwelno
Diocesan Archive in Pelplin
   B 1745-1849
   M 1746-1869
   D 1746-1798
Local Roman Catholic Parish
   B 1850-
   M 1840-
   D 1869-

LDS microfilms
   B 1745-1849 M 1746-1869 D 1746-1798      72033


Lutheran community

1894   Mrocza

1182 souls (ca. 1900)


Civil registry

USC Sośno

State Archive in Bydgoszcz
   B 1874-   i1877-1929
   M 1875-   i1877-1929
   D 1875-   i1877-1929

LDS microfilms
   BMD 1874-1875 B 1876      1194928 #13-19
   MD 1876 BMD 1877-1880 BM 1881      1194929
   D 1881 BMD 1882-1883      1194930 #1-7