Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Wysoka Wissek  (Wyrzysk)    5312 1706  PI


Roman Catholic parish

1280 souls (in 1888)

Includes: Bondecz, Czajcze (Heinrichsfelde), Czajcze Kolonia, Eleonorenhof, Kostrzonek (Kuestrinchen), Młotkowo, Mościska (Moschuetz), Rudna (Deutsch-Rudken), Wysoka (Wissek)
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1750-1943   1945-1959
   M 1765-1939   1944-1969
   D 1745-1939   1945-1959
Local Roman Catholic Parish
   B 1945-
   M 1944-
   D 1945-

LDS microfilms
   B 1750-1857      73019
   M 1765-1892 D 1745-1857      73020
   BD 1858-1891      462786
   B 1750-1857      840110
   M 1765-1892 D 1745-1857      840111
   B 1750-1828 M 1765-1828 D 1745-1800      1186090
   B 1750-1788 1780-1828 M 1828-1857 1765-1891 D 1745-1830      1864640 #3-9
   B 1891-1943      2201310 #1-2
   M 1893-1939      2201310 #3
   D 1891-1948 1914-1920      2201310 #4
   B 1840-1874      2201310 #5
   M 1840-1874      2201310 #6
   D 1840-1874      2201311 #1
   B 1945-1959      2201311 #2-5
   M 1950-1969      2201311 #6
   M 1944-1949      2201311 #7
   D 1949-1953      2201311 #8
   D 1953-1959      2201801 #1
   B 1936-1940 1945-1949      2377750 #3
   M 1936-1948 1945-1949      2377750 #4
   D 1936-1939 1945-1949      2377750 #5


Lutheran community

1864   Łobżenica,Grabowno,Krajenka/Krojanke(West Prussia)

1620 souls (ca. 1900)

Evangelisches Zentralarchiv in Berlin
   B 1864-1891
   M 1864-1914
   D 1864-1943

LDS microfilms
   B 1864-1891 M 1864-1914      245483


Civil registry

USC Wysoka

State Archive in Pila
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-