Format explanations etc.

Cerekwica   (Znin)    5250 1738  BY


Roman Catholic parish

990 souls (in 1888)

Includes: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko, Podobowice, Słębowo, Świerczewo
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1763-1953
   M 1763-1960
   D 1763-1939   1943   1945-1960

LDS microfilms
   B 1763-1785      2286926 #4
   D 1784-1785 M 1763-1785 D 1763-1783      2286926 #5
   B 1786-1803 1788-1803 1786-1788 D 1786-1803      2286926 #6
   B 1804-1835 M 1804-1830      2286926 #7
   M 1810-1835 D 1804-1835      2344170 #1
   B 1836-1953      2344170 #2-5
   M 1836-1960      2344170 #6-8
   D 1836-1960      2344170 #9-10