Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records

Żerniki Zerniki  (Znin)    5247 1733  BY


Roman Catholic parish

1010 souls (in 1888)

Includes: Deboróg, Obiecanowo, Obiecanowskie Huby, Tonowo, Tonowskie Huby, Wincentowo, Żale, Żerniki, Zrazim, Zuzoły
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1780-1951
   M 1781-1952
   D 1781-1939   1948-1952
Local Roman Catholic Parish
   B 1936-
   M 1898-
   D 1878-

LDS microfilms
   B 1781-1795 M 1781-1794 D 1781-1795      2153940 #3
   B 1795-1936      2153940 #4-6
   M 1795-1817 D 1795-1817      2153940 #7
   M 1817-1898      2153940 #8
   D 1817-1877      2153940 #9
   BMD 1818-1820      2157603 #4-6
   B 1822-1833 M 1822-1833 D 1833      2157603 #7
   D 1822-1833 BMD 1834-1848      2157603 #8
   BMD 1850-1874      2157603 #9-10
   B 1936-1951      2359781 #8
   M 1898-1952      2359782 #1
   D 1878-1939 1948-1952      2359782 #2


Lutheran community

1893   Żnin,Gołaszewo

1000 souls (ca. 1900)