Format explanations etc.

Łącznica Lonczysko  (Bydgoszcz-Land)    5313 1757  BY

Blumwiese 
Now part of Bożenkowo


Civil registry

State Archive in Bydgoszcz
   B 1874-1881
   M 1874-1881
   D 1874-1881
LDS microfilms
   BMD 1874-1877      1192326 #7-18
   BMD 1878-1881      1417561 #1-12