Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Solec Schulitz  (Bydgoszcz-Land)    5305 1813  BY

Solec Kujawski 


Roman Catholic parish

500 souls (in 1888)

Includes: Chrośna, Fletnowo, Jeziorze, Kabat, Makowiska (Steindorf), Olędry Miejskie, Olędry Zamkowe, Ottorowo, Przyłubie Niemieckie, Przyłubie Polskie, Rudne, Siedmiegóry (Siebenberge), Solec (Schulitz), Trzcianka (Seebruch), Wypaleniska (Feuerland), Żółwin (Salvin), Żużela (Susen)
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1664-1951
   M 1684-1884   1887-1952
   D 1726-1951
State Archive in Bydgoszcz
   B 1817-1874
   M 1817-1874
   D 1817-1874
Local Roman Catholic Parish
   B 1892-
   M 1927-
   D 1870-

LDS microfilms
   B 1663-1832      72764
   M 1684-1844 D 1726-1820      72765
   B 1663-1780 M 1768      162761
   B 1777 1780-1802 1817-1842 B 1866 1887 1889 1891      162762
   B 1802-1831 M 1818-1826 1816      162763
   D 1726-1832      162764
   B 1843-1891 M 1845-1926 D 1833-1869      544850
   BMD 1817-1866      719150 #2
   B 1663-1766 MD 1766-1780 B 1777 1780-1788      840105
   B 1788-1842 M 1684-1844 D 1726-1832      840106
   B 1664-1683 BM 1684-1735 B 1735-1780 M 1736-1802 D 1726-1759      1186089 #3-10
   B 1892-1944      2350545 #6-7
   B 1944-1951      2350546 #1-2
   M 1927-1952      2350546 #3
   D 1870-1951      2350546 #4-5


Lutheran community

1834   Bydgoszcz

4034 souls (ca. 1900)

State Archive in Bydgoszcz
   B 1834-1874
   M 1834-1874
   D 1834-1874
Evangelisches Zentralarchiv in Berlin
   B 1834-1874
   M 1834-1900
   D 1834-1894
Local Roman Catholic Parish
   B 1903-1919
   M 1903-1921
   D 1903-1921

LDS microfilms
   B 1834-1859      245450
   M 1834-1865 D 1834-1862      245451
   M 1866-1900      245452
   D 1863-1894      245453
   BMD 1817-1840 1862-1864      719150 #1
   BMD 1834-1836 1858-1864      719151 #1
   BMD 1865      719151 #2
   B 1903-1919 M 1903-1921 D 1903-1921      2350546 #6


Civil registry

USC Solec Kujawski

State Archive in Bydgoszcz
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-

LDS microfilms
   BMD 1874-1875 B 1876      1194916 #2-8
   BMD 1876-1877 BM 1878      1194917
   D 1878 BMD 1879-1880 BM 1881      1194976
   D 1881 BMD 1882-1883      1194977 #1-7


Jewish community

State Archive in Bydgoszcz
   B 1823-1847    i1823-1858
   M 1823-1847    i1823-1858
   D 1823-1847    i1823-1858
LDS microfilms
   BMD 1823-1847      719152 #1