Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records

Włóki Wluki  (Bydgoszcz-Land)    5315 1813  BY

Weichselhorst 


Roman Catholic parish

340 souls (in 1928)

Includes: Chełszcząca, Karolewo, Włóki, Zła Wieś
Diocesan Archive in Pelplin
   B 1782-1883
   M 1783-1878
   D 1782-1908
State Archive in Bydgoszcz
   B 1818-1873
   M 1818-1873
   D 1818-1873
Local Roman Catholic Parish
   B 1715-1778   1883-
   M 1721-1782
   D 1718-1781

LDS microfilms
   B 1782-1883 M 1783-1878 D 1782-1908      162768
   BMD 1818-1851      719558
   B 1782-1883 M 1783-1878 D 1782-1908      840107 #1-3
   B 1715-1778 M 1721-1782 D 1718-1781 B 1883-1890      1569309 #6-7
   B 1779-1783 1785 M 1783 D 1804-1808      1619082 #4


Lutheran community

1911   Sienno,Fordon

Evangelisches Zentralarchiv in Berlin
   B 1908-1944