Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Fordon   (Bydgoszcz-Land)    5309 1811  BY

Now part of Bydgoszcz


Roman Catholic parish

2031 souls (in 1904)

Includes: Aleksandrowo, Deutsch Fordon, Fordon, Jarużyn, Jasiniec, Łoskoń, Marienfelde, Miedzyn, Miedzynek, Palsz, Strzelce Dolne, Strzelce Górne, Sernieczek, Suczyn, Zofin
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1742-1952
   M 1742-1774   1776-1957
   D 1743-1782   1786-1952
Diocesan Archive in Pelplin
   D 1783-1786
State Archive in Bydgoszcz
   B 1817-1874
   M 1817-1874
   D 1817-1874
Local Roman Catholic Parish
   B 1931-

LDS microfilms
   B 1742-1760 D 1743-1782 M 1742-1782 B 1761-1781 1789-1879      585979
   M 1774-1879 D 1774-1879      585980 #1-5
   B 1774-1788      587543 #2
   BMD 1817-1874      814570
   BM 1879-1890 D 1853-1873 1879-1890      1569305 #1-4
   B 1879-1930      2157605 #2
   M 1879-1957      2187620 #1
   D 1879-1952      2187620 #2
   B 1930-1946      2187620 #3
   B 1940-1942 1946-1952      2187621 #1


Lutheran community

1822   Bydgoszcz

3100 souls (ca. 1900)

State Archive in Bydgoszcz
   B 1822-1844    1850-1874
   M 1822-1844    1850-1874
   D 1822-1844    1850-1874
Evangelisches Zentralarchiv in Berlin
   B 1822-1896
   M 1822-1876
   D 1822-1882

LDS microfilms
   B 1822-1843      245428
   B 1844-1872      245429
   B 1872-1896      245430
   K 1822-1886 M 1851-1876      245431
   D 1828-1837 1850-1882      245432
   BM 1822-1834 D 1822-1829 BMD 1835-1849      814571
   BMD 1850-1865      814572


Civil registry

USC Bydgoszcz

State Archive in Bydgoszcz
   B 1874-   City
   M 1874-   City
   D 1874-   City
   B 1874-1877   Land
   M 1874-1877   Land
   D 1874-1877   Land

LDS microfilms
   BMD 1874-1875      1189058 #4
   BMD 1875 B 1876      1189059
   MD 1876      1257370 #1-4
   BMD 1878-1879      1417522 #5-10
   BMD 1880-1882      1417523
   BMD 1883      1417524 #1-3


Jewish community

State Archive in Bydgoszcz
   B 1820-1827   1831-1852
   M 1820-1852
   D 1823-1827   1831-1834   1841-1880
LDS microfilms
   M 1820-1848 B 1823-1834 BMD 1835-1840 B 1841-1851 M 1823-1851      814573
   D 1823-1851 BMD 1823-1848 B 1849      814574
   D 1849-1888 B 1850-1852 M 1852      814575