Format explanations etc.

Wyszyny Wischin  (Chodziez)    5253 1651  PI


RC   F Ryczywół

Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1861-1941   1948-1952
   M 1861-1940   1945-1948
   D 1861-1940   1945-1976
Local Roman Catholic Parish
   B 1861-
   M 1861-
   D 1861-
LDS microfilms
   B 1861-1941      1781037 #5
   B 1949-1952      1781037 #6
   M 1861-1940      1781037 #7
   M 1945-1948      1781037 #8
   D 1861-1940      1781037 #9
   D 1945-1948      1781037 #10
   D 1949-1976      1781037 #11


Civil registry   (from 1908)

USC Budzyń