Format explanations etc.

Lutheran records
Civil records

Jędrzejewo Putzig Hauland  (Czarnkow)    5254 1623  PI


Lutheran filial Runowo(Czarnków)

Zentralstelle für Genealogie in Leipzig
   B 1808-1875
   M 1808-1875
   D 1808-1875
LDS microfilms
   BMD 1808-1854      741850 #1
   BMD 1818-1845      741850 #2
   BMD 1855-1865      741850 #3
   BMD 1808-1854 BMD 1808-1854 BMD 1855-1875 BMD 1855-1875      1190983 #1-2


Civil registry   (from 1904)

USC Trzcianka