Format explanations etc.

Kruszewo Kruschewo  (Czarnkow)    5258 1639  PI


Civil registry

USC Czarnków, Ujście

State Archive in Pila
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-