Format explanations etc.

Domachowo   (Gostyn)    5149 1703  LE


Roman Catholic parish

1879 souls (in 1888)

Includes: Bodzewko, Bodzewskie Huby, Domachowo, Krajewice, Leciejewo, Rembowo, Rembowskie Huby, Róża, Stara Krobia, Starokrobskie Huby, Sulkowskie Huby, Żółkowo, Żółkowskie Huby
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1606-1922
   M 1603-1679   1685-1888
   D 1752-1888
State Archive in Poznan
   B 1818-1829   1834   1853-1874
   M 1818-1829   1834   1853-1874
   D 1818-1829   1834   1853-1874

LDS microfilms
   BMD 1818-1829 1834 1853-1865      814734
   D 1822-1853 1834-1851 M 1847-1888 D 1854-1888 B 1847-1897      1194695 #3-7
   B 1897-1901      1194696 #1
   BMD 1866-1874      1201446 #4
   B 1900-1922      2041480 #4-5
   B 1684-1735 M 1685-1735      2149877 #3
   M 1736-1751 B 1736-1793 M 1752-1792 D 1752-1793 B 1793-1846 M 1834-1846      2153524
   M 1793-1833 1847-1888 D 1793-1821      2153525 #1-3