Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Jeżewo Jezewo  (Gostyn)    5157 1714  LE


Roman Catholic parish

1319 souls (in 1888)

Includes: Frasunek, Jawory, Jeżewo, Liź, Strumiany, Werbno, Wroniny, Wycisław
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1790-1911
   M 1790-1908
   D 1790-1821   1838-1911
State Archive in Poznan
   B 1808-1817   1819-1829   1843   1847-1874
   M 1808   1810-1812   1817   1819-1829   1843   1847-1874
   D 1808   1810-1812   1817   1819-1829   1843   1847-1874

LDS microfilms
   BMD 1808-1817 1819-1829 1843 1847-1855      741955
   BMD 1856-1865      741956 #1-10
   B 1790-1841      1189072 #5-6
   BMD 1866-1874      1191068 #4-12
   B 1790-1841 D 1790-1820 M 1790-1820 1838-1860 D 1839-1864 B 1841-1861 M 1841-1878 D 1865-1878      1191660
   D 1865-1878 B 1866-1896 D 1880-1900 B 1896-1901      1191661 #1-4
   M 1900-1908      2043255 #5
   D 1904-1911      2043255 #6
   B 1900-1911      2043255 #7


Civil registry

State Archive in Leszno
   B 1877-1887   i1877-1887
   M 1877-1887   i1877-1887
   D 1877-1887   i1877-1887
LDS microfilms
   BM 1877      1733610 #30-31
   D 1877 BMD 1878-1885 B 1886      1733611
   MD 1886 BMD 1887      1733612 #1-5