Format explanations etc.

Kołaczkowice Kolaczkowice  (Gostyn)    5143 1703  LE

Kolatschkowice 


Roman Catholic parish

1247 souls (in 1888)

Includes: Dłoń, Kołaczkowice, Malanów, Pasierby
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1655-1895
   M 1644-1895
   D 1668-1895

LDS microfilms
   B 1812-1842 M 1795-1842 D 1795-1842 B 1843-1888      1191151
   B 1888-1895 M 1843-1895 D 1843-1895      1191668 #1-3