Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Kretków Kretkow  (Jarocin)    5205 1739  KA


Roman Catholic parish

1510 souls (in 1888)

Includes: Dobieszczyzna (Langenfeld), Kretków, Mała Lubinia (Klein-Lubin), Miniszewo, Podlesie, Prusinowo, Rudka, Wielka Lubinia (Gross-Lubin), Żerniki, Zygówki
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1780-1818   1840   1842-1893
   M 1780-1838   1840-1936
   D 1780-1896
State Archive in Poznan
   B 1821   1825   1849-1857
   M 1821-1823   1825   1849-1857
   D 1821-1823   1825   1849-1857   1859-1860

LDS microfilms
   BMD 1821 D 1821 MD 1822-1823 BMD 1825 1849-1857      742961
   B 1849-1893      1194967 #1-2
   BMD 1840 1842-1848      1194967 #3
   M 1878-1900      1194967 #4
   M 1839 1795-1838 D 1829-1857 1795-1813      1194967 #5-7
   M 1840-1877      1194968 #3
   B 1795-1818      1194968 #4
   D 1814-1828      1194970 #1
   BM 1780-1798 D 1780-1796 1858-1896      1194970 #2-3
   M 1840-1877 B 1795-1818 1849-1893 1780-1798 M 1780-1798 D 1780-1796      1982269 #3-9
   D 1858-1896      1982270 #1
   BMD 1840 1842-1848      1982270 #2-7
   M 1878-1936      1982270 #8


Civil registry

State Archive in Kalisz
   B 1874-1883
   M 1874-1883
   D 1874-1883
LDS microfilms
   BMD 1874-1878      1201048 #3-17
   BMD 1879-1883      2041992 #5-19