Format explanations etc.

Magnuszewice   (Jarocin)    5156 1736  KA


Roman Catholic parish

760 souls (in 1888)

Includes: Magnuszewice, Pęczew, Wilcza, Wilczyńskie Huby, Wyszki, Wyszki Góry, Zmysłowiec
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1778-1875
   M 1778-1814   1816-1875
   D 1778-1874
State Archive in Poznan
   B 1820-1854
   M 1820-1854
   D 1820-1854

LDS microfilms
   BMD 1820-1830 1832-1833 1835-1854      746789 #5-53
   B 1778-1816 M 1778-1814      1194972 #6
   B 1778-1816 M 1778-1814 D 1778-1815 B 1816-1835 D 1816-1836 M 1816-1835 BM 1836-1871 D 1836-1866 BM 1872-1875 D 1867-1875      1980646 #2-13