Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Mieszków Mieschkow  (Jarocin)    5202 1728  KA


Roman Catholic parish

1470 souls (in 1888)

Includes: Mieszków, Osiek, Stramnice, Wolica
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1601-1718   1761-1900
   M 1597-1914
   D 1756-1913
State Archive in Poznan
   B 1812-1813   1820-1826
   M 1820-1826
   D 1820-1826

LDS microfilms
   B 1812-1813 BMD 1820-1826      746943
   M 1597-1766 D 1756-1765 B 1716-1753 D 1737-1756 B 1601-1672 B 1761-1776 M 1761-1776 D 1762-1775      1201202 #2-3
   B 1776-1803 M 1776-1803 D 1776-1803 BMD 1804-1825 B 1826-1857      1201202 #4-6
   B 1857-1860 M 1826-1860 D 1826-1860 B 1861-1900 M 1861-1904 D 1867-1875      1201203
   D 1876-1901      1201204 #1
   M 1900-1914 D 1900-1913      2060224 #1


Civil registry

USC Jarocin

State Archive in Kalisz
   B 1874-   i1874-1878
   M 1874-   i1874-1891
   D 1874-   i1874-1890

LDS microfilms
   BMD 1876-1877      1201060 #1-6
   BMD 1878-1879 B 1880      2089884 #3-9
   MD 1880 BMD 1881-1882 BM 1883      2089885
   D 1883 BMD 1884-1885 BM 1886      2089886
   D 1886 BMD 1887-1889      2092191
   D 1889 BMD 1890-1892      2092192
   BMD i1874-1878      2380066 #3
   M i1874-1881      2380066 #4
   M i1879-1891      2380066 #5
   D i1879-1890      2380066 #6