Format explanations etc.

Cielcza Cilcz  (Jarocin)    5201 1729  KA


Roman Catholic parish

858 souls (in 1888)

Includes: Cielcza, Nowa Cielcza (Neu Zilz), Piaski, Trzebianowo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1714-1774   1863-1899
   D 1716-1750   1863-1931

LDS microfilms
   D 1875-1900 B 1714-1774 D 1710-1750      1194682 #4-5
   D 1900-1931      2041478 #3
   B 1863-1899      2121086 #5