Format explanations etc.

Witaszyce   (Jarocin)    5156 1734  KA

Witaschuetz 


Roman Catholic parish

1300 souls (in 1888)

Includes: Borowiec, Cegielnia Witaszycka, Dąbrowa, Franów, Jagła, Jarocin, Prusy, Roszkówka, Słowikowo, Słupia, Wąwelnia, Witaszyce, Witaszyckie Olędry, Zakrzewo, Zawodzie, Zieleniec, Żybura
State Archive in Poznan
   B 1817-1830
   M 1817-1830
   D 1817-1830

LDS microfilms
   BMD 1818-1830      764470